03 września 2015, imieniny: Joachima, Liliany, Szymona

Gmina Lubasz

 Szanowni Państwo!

Gmina Lubasz to miejsce szczególne, pełne walorów naturalnych. Malownicze położenie na skraju Puszczy Noteckiej, bogactwo wydm śródlądowych, pagórków, rynnowe jeziora i czystość wywołują przyjemne skojarzenia naszych gości i mieszkańców. Możliwość aktywnego wypoczynku nad jeziorem Dużym i Kruteckim, bogactwo lasów, szereg imprez kulturalnych oraz rekreacyjnych od lat zachęcają do przyjazdu turystów z wielu zakątków Polski i nie tylko.
 
Gmina Lubasz pełna jest tajemniczych miejsc świadczących o ciekawej przeszłości, historii ludzkich zmagań, przeplatanej wydarzeniami wojennymi często tragicznymi. W ostatnich latach rozkwitła i rozwija się w gminie turystyka, w tym także turystyka sakralna. Coraz większe grono turystów ceni sobie wypoczynek na wsi oraz smaczne wiejskie jedzenie. Mieszkańcy naszej gminy wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw. W gminie Lubasz jest coraz więcej gospodarstw agroturystycznych nie tylko oferujących miejsca noclegowe, smaczne jedzenie, ale i możliwość skorzystania z aktywnego wypoczynku w tym jazdę konną, łowienie ryb. Gmina Lubasz jest gminą otwartą czego wyrazem jest trwająca od wielu lat współpraca w niemiecką gminą Sottrum leżącą w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia. Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach, w tym na wymianie dzieci i młodzieży pomiędzy nasza gminą a gminą Sottrum, wizytach przedstawicieli samorządu, rolników oraz współpracy kulturalnej.
 
Gminę Lubasz charakteryzuje dobra gospodarka rolna. Średni areał jednego z 1037 gospodarstw to ponad 14,76 ha. Lasy pokrywają niemal połowę powierzchni, dzięki czemu równie ważną dziedziną gospodarki jest leśnictwo i usługi w zakresie przetwórstwa drzewnego. Pośród urokliwych miejsc nie brakuje terenów pod zakłady przemysłowe, w których zatrudnienie znajduje kilkaset osób. W gminie znajdują się tereny inwestycyjne pod działalność i aktywizację gospodarczą. Wszystkie działania podejmowane przez samorząd naszej gminy nakierowane są na stworzenie przyjaznego klimatu dla inwestycji, dlatego też przedsiębiorcy inwestujący w naszej gminie mogą korzystać np. z ulg podatkowych.
 
Doskonale rozwinięty, szczególnie w Lubaszu, jest sektor usług - sieć handlowa, gastronomiczna i noclegowa. Gmina Lubasz posiada także dobrze rozwiniętą infrastrukturę edukacyjną. W Gminie modernizowane są tereny przy tym jeziorze położone. Gmina planuje wykonanie ścieżek rowerowo–pieszych dookoła jeziora, rekultywację jeziora, a w dalszej perspektywie zmodernizowanie amfiteatru oraz pomostu. Nie zapomina o odnawialnych źródłach energii.
Energia odnawialna stanowi bezsprzecznie dla Polski przyszłość energetyki. Wpisując się w ten trend samorząd gminy przeznaczył w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 135 ha pod budowę farm elektrowni wiatrowych. Samorząd gminy Lubasz chce sprostać oczekiwaniom oraz potrzebom swych mieszkańców i turystów. Z myślą o nich korzystając z zewnętrznych środków w tym unijnych, stara się im zapewnić warunki do rozwoju osobistego i prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego.
 
To właśnie dzięki wsparciu funduszy unijnych stale modernizowane są świetlice wiejskie, zbudowany został ostatnio wodociąg do miejscowości Nowina, Miłkowo oraz Miłkówko. Gmina Lubasz realizując te projekty korzysta z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytetem dla Gminy Lubasz jest także dbałość o ochronę środowiska. To właśnie z myślą o środowisku naturalnym sukcesywnie jest budowana kanalizacja sanitarna. W zakresie gospodarki rybnej trwa wreszcie uczciwa akcja zarybiania w lubaskim jeziorze. Odtwarzany jest cały wachlarz gatunkowy ryb, który pod „opieką” poprzedniego właściciela znacznie zubożał. 
 
Wójt Gminy Lubasz, Zbigniew Jahns
 

 

Synteza Lubasz

NIEDZIELA, 30.06.2013

śp. ks. Jerzy Kędzierski 1990 - 2000 r.

NIEDZIELA, 30.06.2013

Wiatrak w Dębem

SOBOTA, 29.06.2013

Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu

ŚRODA, 29.05.2013

 

Polecamy

Odkryj Lubasz